ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT VISUM
FÖR RESA TILL SKÅNE

[På österlendialekt - nu även med ljudfiler]


PERSONLIGA UPPGIFTER

Hadd hiddorr ni?
Hår boer ni? 
1.Vaj & n:r
2. Påstanummer  
å Ställe
3.Lannskab Telefon 
Storleg po hossor Storleg po bojsor
Hårfarj Farj po ynen
Navn po kvingja ellor karr
Hadd e ni forr nå´d Hår många glytta ha ni?

SYFTET ME RESAN TI SKÅNE

Studier au de vackra folked 
Studier au den granna dialekten
Eda rögad ål ellor läggjesill 
Ble´d båna po annad slass gille 
Aga ti Danmark å keva bir 
Ta opp bedor
Plocka poggehatta

KOMPLETTERANDE FRÅGOR

Haur ni biljett tibaga?
Jau  Vidd ente Naj

Anser ni att Skåne e de grannaste lannskabed?
Jau  Vidd ente Naj

E ni rystehånad?
Jau  Vidd ente Naj

Forrvarar ni era mögeda hossor i plastpossar, under er vistelse i Skåne?
Jau  Vidd ente Naj

Eder ni spuddekaga?
Jau  Vidd ente Naj

Bler ni harr i flere ugor?
Jau  Vidd ente Naj

Brugar ni toa er om marenen?
Jau  Vidd ente Naj

Hont ager ni hid; Me arr e´n våjn?
Jau  Vidd ente Naj

E ni ennaklämd forr å hamna i vajagrovven po vaj hid?
Jau  Vidd ente Naj

E hungen bungen nårr ni e ude å luer?
Jau  Vidd ente Naj

Hocked lier ni mest au Jurgåren ellor Rögle?
Jurgåren  Vidd ente Rögle

Hocked lier ni mest au Drickablanning ellor Kåcka?
Drickablanning  Vidd ente Kåcka

Hocked lier ni mest au Rögröd ellor Eostakaga?
Rögröd  Vidd ente Eostakaga

OBS: Koum ihu ad allti houtta ert mög i sopetyngan!

Härmed försäkrar jau po heder å samvete att ovanstående uppgifter e riktia å sanna:

Navn* Dau*


Härmed intygar jag som rätttrogen skåning att denne person e å lita på,
å lempli forr inresa ti Skåne

Redi skånepåg/tös* 

Kommentarer:Geå tibaga ti skeånesian! | Ladda hem som PDF

Uppdaterat | © Sassersson